Dotacje do instalacji OZE

Nawet 26 tys. zł dotacji czeka na Ciebie w programie Mój Prąd 5.0

Wykorzystaj dostępne dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0. Możesz z niego skorzystać, aby zainstalować nową fotowoltaiczną instalację z magazynem energii lub zakupić magazyn energii do istniejącej już instalacji fotowoltaicznej.

do 7 000 zł

instalacja fotowoltaiczna

+

do 19 000 zł

magazyn energii + HEMS

=

do 26 000 zł

dom niezależny energetycznie

Najczęściej zadawane pytania

Kto może uzyskać dotację Mój Prąd 5.0?

Program dopłat jest skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. W ramach programu Mój Prąd 5.0, wsparcie finansowe jest dostępne dla prosumenckich klientów korzystających z rozliczenia w systemie net-billing. Osoby rozliczające się na podstawie starszego systemu mogą skorzystać z pomocy finansowej, przekształcając swój sposób rozliczeń na net-billing.

W programie Mój Prąd 5.0 wyróżniamy trzy grupy wnioskodawców, które spełniają kryteria uprawniające do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
  2. zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  3. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Co pokrywa dotacja Mój Prąd 5.0?

Piąta edycja programu stanowi ważny krok w kierunku bardziej efektywnej i bezpiecznej energetyki. Celem programu jest zachęcenie Polaków do zwiększenia samodzielnego wykorzystania i gromadzenia energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Mój Prąd 5.0, oprócz wsparcia dla fotowoltaiki, udziela finansowego wsparcia także dla magazynów energii, systemów zarządzania energią (HEMS), pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

W ramach programu Mój Prąd 5.0 prosumenci mogą otrzymać maksymalne wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Poniższej przedstawiono szczegółowe kwoty dofinansowań:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  • 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
   • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   • Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
   • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Jaki jest termin naboru do programu Mój Prąd 5.0

Do programu Mój Prąd 5.0 można składać wnioski od 22.04.2023 r., za wydatki poniesione od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

UWAGA: Rozpoczęcie przedsięwzięcia oznacza poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, czyli datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego. Aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi zostać zakończona. Zakończenie przedsięwzięcia oznacza przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wymienionych w wniosku o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek do programu Mój Prąd 5.0?

Wniosek złożysz online korzystając z dedykowanej strony programu:
https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

Jeśli udzielisz nam pełnomocnictwa przejmiemy część obowiązków i pomożemy Ci także w procesie składania wniosku. Umów się na spotkanie z naszym ekspertem.

Pomagamy w uzyskaniu dotacji

Nie jesteś pewien, czy spełniasz kryteria kwalifikacyjne do otrzymania dotacji? Umów się na spotkanie z naszym ekspertem, który oceni, czy spełniasz wymagania i doradzi, który program może być dla Ciebie najbardziej korzystny. Jeśli udzielisz nam pełnomocnictwa przejmiemy część obowiązków i pomożemy Ci także w procesie składania wniosku. Profesjonalna pomoc naszych ekspertów znacząco zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku.