Certyfikacja wg standardów FSC i PEFC

Certyfikaty FSC i PEFC dają gwarancję, że produkcja, przetwarzanie i handel drewnem oraz produktami pochodzenia leśnego w danej firmie odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami UE. Oznacza to, że stosowane przez przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł.

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program Zatwierdzania Certyfikacji w Leśnictwie, PEFC) oraz Forest Stewardship Council (FSC) to niezależne, międzynarodowe organizacje, które przeprowadzają certyfikacje, mające na celu potwierdzenie zrównoważonej gospodarki leśnej danego podmiotu. Swoją działalność kierują zarówno do tych, którzy gospodarują zasobami leśnymi, jak i do wszystkich korzystających z drewna.

Aktualnie FSC oraz PEFC są największymi międzynarodowymi programami certyfikacji w przemyśle drzewnym.

  1. Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council, Forest Stewardship Council®, FSC®) – informuje, że drewno, z którego zrobiony jest dany produkt pochodzi z obszarów leśnych, których zarządzanie jest zgodne z ekologicznymi standardami, chroniącymi kluczowe siedliska roślin i zwierząt.
    • Etykiety z logo FSC pomagają wyróżnić produkty na rynku ( towary i opakowania), które mają legalne pochodzenie z certyfikowanej gospodarki odpowiedzialnie traktującej zasoby przyrody i zaangażowanej w odpowiedzialne leśnictwo, zgodne z regulacjami prawnymi danego kraju.
    • Znak ekologiczny FSC otrzymało dotychczas 85 milionów hektarów zasobów leśnych na całym świecie. Kontrolę nad zakładami leśnymi przejmują niezależne organizacje certyfikujące, które z kolei podlegają raz w roku kontrolom FSC. Surowym przepisom podlega też obróbka drewna, dzięki czemu można mieć pewność, że drewno posiadające znak ekologiczny FSC nie będzie wymieszane z drewnem z innych, w tym nielegalnych źródeł.
  1. Certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) – pozwala na weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu. Organizacja certyfikująca PEFC jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 r., której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji leśnejoraz etykietowanie produktów leśnych wykonywanych przez niezależne jednostki.
    • Obecnie PEFC obejmuje systemy certyfikacji obowiązujące w ponad 30 krajach.Łącznie odpowiadają one za certyfikację ponad 275 milionów hektarów lasów, co czyni PEFC światowym liderem certyfikacji gospodarki leśnej. Produkty certyfikowane przez PEFC są akceptowane w licznych publicznych i prywatnych strategiach zamówień obowiązujących na całym świecie.